Bài viết liên quan

“Bầu” tham gia lớp học tiền sản 8

“Bầu” tham gia lớp học tiền sản

Mẹ&Con -Đó không phải là lớp học bình thường. Trong lớp học ấy, học viên là những… bà bầu và cả những ông bố tương lai. Cũng ghi chép, cũng kiểm tra, cũng thực hành. Quan trọng hơn hết là sau những buổi học quan trọng ấy, các bà mẹ trẻ có thể trang bị cho mình những kiến thức như thở làm sao, rặn… đẻ làm sao, chăm sóc bé yêu của mình làm sao trong những tuần lễ đầu đời.