Bài viết liên quan

dịch covid-19

Danh sách số điện thoại cần biết trong ngày giãn cách xã hội

Mẹ và Con - Tình hình dịch bệnh căng thẳng dẫn đến giãn cách xã hội, đây là biện pháp cần thiết nhưng cũng có đôi lúc xảy ra những tình huống khẩn cấp, vấn đề cần phản ảnh… Trong hoàn cảnh này những số điện thoại của cơ quan y tế, tổng đài, phường, quận… có thể giúp chúng ta giải quyết các vấn đề một cách thuận lợi hơn.