Mẹ&Con – Với nhiệm vụ và chức năng chính là nghiên cứu khoa học về vệ sinh, dịch tễ, phòng chống dịch bệnh, chỉ đạo chuyên môn tuyến dưới, đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ chuyên ngành y tế dự phòng; đề xuất với Bộ Y tế các biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của các tỉnh khu vực Tây Nguyên.

Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu dịch tễ học các dịch, bệnh mang tính đặc thù và dịch, bệnh mới xuất hiện trong khu vực.

Nghiên cứu vi sinh y học, miễn dịch học và sinh học liên quan đến dịch, bệnh.

Nghiên cứu các biện pháp phòng chống; giám sát; đánh giá dịch, bệnh, áp dụng có hiệu quả và phù hợp với đặc điểm cộng đồng dân cư, điều kiện địa lý, sinh thái trong khu vực.

Nghiên cứu, điều tra về sức khỏe môi trường, sức khỏe môi trường, sức khỏe lao động, sức khỏe học đường, vệ sinh an toàn thực phẩm, dinh dưỡng, đề xuất các biện pháp nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện kinh tế, xã hội, thảm họa, di biến động dân cư, trình độ dân trí và các bệnh tật mới xuất hiện ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng để đề xuất các biện pháp phòng chống. Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực chuyên ngành.

Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên

Chỉ đạo tuyến

Giúp Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo chuyên môn, kỹ thuật về phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch y tế biên giới, vệ sinh môi trường, dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, y học lao động, y tế trường học và các bệnh nghề nghiệp tại các tỉnh, thành phố trong khu vực.

Kiểm tra, giám sát, đánh giá và tư vấn việc thực hiện chuyên môn kỹ thuật thuộc chuyên ngành nêu trên của hệ thống Y tế dự phòng trong khu vực.

Đào tạo

Tổ chức đào tạo lại và đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành y tế dự phòng cho cán bộ tuyến dưới thuộc khu vực các tỉnh Tây Nguyên theo quy định của pháp luật.

Tham gia với các trường Đại học để đào tạo cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học, sau đại học chuyên ngành y tế dự phòng.

Giáo dục truyền thông

Nghiên cứu xây dựng các nội dung, hình thức và phương pháp truyền thông giáo dục về phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, dinh dưỡng, sức khỏe lao động, vệ sinh môi trường, sức khỏe học đường phù hợp với tập quán và dân trí của nhân dân các tỉnh trong khu vực.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng, các ban, ngành của địa phương và các cơ quan có liên quan để tiến hành công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân về các bệnh, dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, dinh dưỡng, sức khỏe lao động, vệ sinh môi trường, sức khỏe học đường và các biện pháp bảo vệ, nâng cao sức khỏe cộng đồng dân cư trong khu vực.

Hợp tác quốc tế

Chủ động khai thác nguồn viện trợ, đầu tư nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, cung cấp trang thiết bị và xây dựng cơ bản với các tổ chức, cá nhân ngoài nước; tranh thủ sự viện trợ, giúp đỡ của nước ngoài về vật chất, kỹ thuật, kiến thức để xây dựng Viện ngày càng phát triển.

Hợp tác với các cơ quan nghiên cứu khoa học, các tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong khu vực và trên thế giới theo quy định của pháp luật để nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành tựu khoa học trong lĩnh vực Y tế dự phòng.

Hợp tác nghiên cứu khoa học và triển khai các dự án liên quan đến lĩnh vực y học dự phòng trong khu vực và trên thế giới.

Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên1

Quản lý đơn vị

Xây dựng, ban hành và triển khai quy chế hoạt động của Viện theo quy định của pháp luật. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đơn vị, quản lý tổ chức cán bộ, công chức, biên chế, tiền lương, tài chính, vật tư thiết bị của Viện theo quy định của pháp luật.

Tiếp nhận, quản lý và phân phối kinh phí, trang thiết bị y tế, thuốc, hóa chất, vacxin, sinh phẩm cho các địa phương trong khu vực Viện quản lý.

Tổ chức thực hiện đúng các quy định về thu, chi ngân sách của Viện, từng bước hạch toán thu, chi theo quy định của pháp luật.

Tổ chức doanh nghiệp nhà nước thuộc Viện khi có nhu cầu để hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ khoa học kỹ thuật gắn với chức năng, nhiệm vụ của Viện theo đúng quy định của pháp luật.

Triển khai các dịch vụ khoa học kỹ thuật, phát triển các dự án hợp tác trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật để hỗ trợ hoạt động chuyên môn, tăng thêm nguồn kinh phí cho Viện và cải thiện đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức của Viện. Thực hiện chế độ báo cáo về mọi hoạt động của Viện theo quy định.

Phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước

1996: Huân chương Lao động hạng Ba.

2000: Huân chương Lao động hạng Nhì.

2005: Huân chương Lao động hạng Nhất.

2009: Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

2010: Huân chương Độc lập hạng Ba.

Thông tin liên hệ:

  1. Địa chỉ: 34 Phạm Hùng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
  2. Điện thoại: (0262)3.66.39.79
  3. Fax: (0262)3.852.423
  4. Website: http://www.tihe.org.vn
  5. Email: info@tihe.org.vn

Bài viết liên quan

Trung tâm Tiêm chủng Vắc xin dịch vụ Quảng Ninh cơ sở Quang Trung - nơi cung cấp dịch vụ tốt nhất cho bé yêu 4

Trung tâm Tiêm chủng Vắc xin dịch vụ Quảng Ninh cơ sở Quang Trung – nơi cung cấp dịch vụ tốt nhất cho bé yêu

Nội DungNghiên cứu khoa họcChỉ đạo tuyếnĐào tạoGiáo dục truyền thôngHợp tác quốc tếQuản lý đơn vịPhần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nướcThông tin liên hệ: Mẹ&Con – Trung tâm Tiêm chủng Vắc xin Quảng Ninh có địa chỉ ở: Số 348 đường Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh và Số 1 đường

Khai trương Trung tâm Tiêm chủng Vắc xin và Tư vấn Dinh dưỡng Thái Bình, không cần đi xa xôi để tiêm cho bé nữa 5

Khai trương Trung tâm Tiêm chủng Vắc xin và Tư vấn Dinh dưỡng Thái Bình, không cần đi xa xôi để tiêm cho bé nữa

Nội DungNghiên cứu khoa họcChỉ đạo tuyếnĐào tạoGiáo dục truyền thôngHợp tác quốc tếQuản lý đơn vịPhần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nướcThông tin liên hệ: Mẹ&Con – Sáng 14/10/2019 Khai trương Trung tâm tiêm chủng và tư vấn dinh dưỡng Thái Bình. Dưới thời tiết nắng vàng dịu mát của mùa thu