Mẹ&Con – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh ở địa chỉ 651 Lê Thánh Tông – Phường Bạch Đằng – Hạ Long – Quảng Ninh, là đơn vị sự nghiệp y tế công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên trực thuộc Sở Y tế.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý quyết định kiện toàn, thành lập thêm các khoa, phòng,… phù hợp với quy mô và sự phát triển của Trung tâm khi có đủ các điều kiện (về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị…) theo quy định hiện hành.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chức năng, các khoa chuyên môn và quy chế hoạt động, mối quan hệ công tác, lề lối làm việc của Trung tâm theo quy định.

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có Giám đốc và các Phó Giám đốc theo quy định của pháp luật.

Khi mới thành lập, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có 04 Phó Giám đốc; sau khi có Phó Giám đốc nghỉ hưu, chuyển công tác… thì thực hiện số lượng cấp phó (không quá 03 Phó Giám đốc) theo quy định.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chịu trách nhiệm trước Giám đôc Sở Y tê, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh - Nơi kiểm soát các loại dịch bệnh mọi người nên chú ý 15

Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh là người phụ trách một hoặc một sô lĩnh vực công tác do Giám đốc Trung tâm phân công; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành hoạt động của Trung tâm.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho tò chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đổi với Giám đốc.

Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của cấp có thẩm quyền.

Các Phòng chức năng

 • Phòng Tổ chức – Hành chính.
 • Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ.
 • Phòng Tài chính – Kế toán.

Các Khoa chuyên môn

 • Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm.
 • Khoa Ký sinh trùng – Côn trùng.
 • Khoa Kiểm soát bệnh không lây nhiễm và Dinh dưỡng.
 • Khoa Sức khỏe môi trường – Y tế trường học.
 • Khoa Sức khỏe nghề nghiệp.
 • Khoa Truyền thông, giáo dục sức khỏe.
 • Khoa Phòng, chổng HIV/AIDS.
 • Khoa Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em.
 • Khoa Da liễu và Phòng chổng mù lòa tại cộng đồng.
 • Khoa Dược – Vacxin và Vật tư y tế.
 • Khoa Vi sinh – Huyết học.
 • Khoa Hóa sinh.
 • Phòng khám đa khoa.

Vị trí, chức năng

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh là đơn vị sự nghiệp y tế công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên trực thuộc Sở Y tế; có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ (gọi tắt là các hoạt động chuyên môn) về phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm; bệnh không lây nhiễm; phòng, chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hường tới sức khỏe; quản lý sức khỏe cộng đồng; khám phát hiện, điều trị dự phòng và cung cấp các dịch vụ y tế khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện về tổ chức, hoạt động và các nguồn lực của Sở Y tế. Đồng thời, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các Cục, Vụ, Viện, đơn vị y tế có liên quan thuộc Bộ Y tế.

Nhiệm vụ và quyền hạn

Thực hiện các hoạt động, biện pháp, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, quản lý và hướng dẫn phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh do ký sinh trùng, bệnh truyền qua côn trùng, bệnh truyền qua thực phẩm, bệnh lây truyền từ động vật sang người, bệnh mới nổi; theo dõi diễn biến tình hình dịch, bệnh; đáp ứng tình trạng khẩn cấp về dịch, bệnh và các sự kiện y tế công cộng; sử dung vắc xin, sinh phẩm y tể, thực hiện các hoạt động tiêm chủng.

Thực hiện các hoạt động, biện pháp, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, quản lý và hướng dẫn phòng chống rối loạn dinh dưỡng, rối loạn vi chất dinh dưỡng; dinh dưỡng tiêt chê, dinh dưỡng trong phòng chống các bệnh không lây nhiễm; chăm sóc sức khỏe, cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, dinh dưỡng cộng đồng; phối hợp triển khai các hoạt động nâng cao tầm vóc và thể trạng con người Việt Nam.

Thực hiện các hoạt động, biện pháp, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá, giám sát, quản lý và hướng dẫn phòng, chống các yếu tổ môi trường, biến đổi khí hậu tác động tới sức khỏe cộng đồng; việc bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế, môi trường điều kiện vệ sinh lao động, môi trường điều kiện vệ sinh trường học, chất lượng nước ăn uống và nước sinh hoạt, vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình; tham gia các hoạt động phòng chống thiên tai thảm họa, tai nạn thương tích; phối hợp hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng.

Thực hiện các hoạt động, biện pháp, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn quản lý sức khỏe cộng đồng, sức khỏe người cao tuổi, sức khỏe người lao động; công tác y tế trường học; công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản (sức khỏe phụ nữ, bà mẹ; sức khỏe trẻ sơ sinh, trẻ em; sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, nam giới…; phòng, chống bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhiễm khuẩn và ung thư đường sinh sản); phòng chống bệnh phong, bệnh lý về da liễu và mắt tại cộng đồng; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quản lý sức khỏe hộ gia đình theo phân công, phân cấp.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh - Nơi kiểm soát các loại dịch bệnh mọi người nên chú ý 16

Phối hợp tham gia giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, phòng chổng ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm. Tham gia phối hợp điều tra ngộ độc thực phẩm. Tổ chức đánh giá hợp chuẩn, hợp quy đối với các sản phẩm thực phẩm và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các hoạt động chuyên môn, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát, khám sàng lọc, phát hiện, tư vấn và điều trị dự phòng các bệnh không lây nhiễm theo phân công của Sở Y tế; sơ cứu, cấp cứu, chuyển tuyến và thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật, khám sức khỏe định kỳ, chứng nhận sức khỏe, danh mục kỹ thuật do Sở Y tế phê duyệt và quy định của pháp luật.

Thực hiện kiểm nghiệm an toàn thực phẩm; các xét nghiệm (nước, môi trường…), chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và nhu cầu của người dân; chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học theo quy đinh của pháp luật.

Thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khỏe: Tổ chức các hoạt động, biện pháp, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn truyền thông nguy cơ, truyền thông thay đổi hành vi theo hướng có lợi cho sức khỏe, truyền thông vận động và truyền thông nâng cao sức khỏe nhân dân; cung cấp thông tin; xây dựng các tài liệu truyền thông theo quy định; phối họp với các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức chính trị, xã hội tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác y tế và các hoạt động truyền thông khác của ngành y tế.

Thực hiện việc cung ứng, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, bảo quản, cấp phát, sử dụng và tiếp nhận thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị, vật tư, phương tiện phục vụ cho hoạt động chuyên môn; hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế theo phân công, phân cấp của Sở Y tế và theo quy định của pháp luật.

Là đầu mối triển khai công tác chỉ đạo tuyến, hỗ trợ, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật đối với các cơ sở y tế theo sự phân công của Sở Y tế và của cấp có thẩm quyền trong lĩnh vực chuyên ngành. Là đơn vị thường trực của Sở Y tế về đáp ứng tình trạng khẩn cấp với dịch, bệnh, các sự kiện y tế công cộng (EOC) và phòng chống AIDS, tệ nạn ma túy mại dâm; tham gia, thực hiện các dự án, các chương trình hợp tác trong hoạt động về lĩnh vực y tế với các tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

Là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe theo quy định của pháp luật. Thực hiện đào tạo liên tục cho đội ngũ cán bộ y tể trong lĩnh vực quản lý theo quy định của cấp có thẩm quyền; triển khai các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho các cơ sở y tế theo phân công, phân cấp của Sở Y tế.

Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ thông tin về lĩnh vực liên quan; thực hiện công tác chỉ đạo tuyến, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật thuộc lĩnh vực phụ trách theo phân công, phân cấp của Sở Y tế.

Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế tại Trung tâm theo phê duyệt của Sở Y tế và quy định của pháp luật.

Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật; Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật; Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và cấp có thẩm quyền giao.Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh - Nơi kiểm soát các loại dịch bệnh mọi người nên chú ý 16

Thông tin liên hệ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh

 • Đơn vị chủ quản: Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh
 • Địa chỉ: 651 Lê Thánh Tông – Phường Bạch Đằng – Hạ Long – Quảng Ninh – ĐT: 02033.825449 – Fax: 02033.556620 – Email: cdc.syt@quangninh.gov.vn

 

Bài viết liên quan

Trung tâm Tiêm chủng Vắc xin dịch vụ Quảng Ninh cơ sở Quang Trung - nơi cung cấp dịch vụ tốt nhất cho bé yêu 6

Trung tâm Tiêm chủng Vắc xin dịch vụ Quảng Ninh cơ sở Quang Trung – nơi cung cấp dịch vụ tốt nhất cho bé yêu

Nội DungLãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng NinhCác Phòng chức năngCác Khoa chuyên mônVị trí, chức năngNhiệm vụ và quyền hạnThông tin liên hệ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh Mẹ&Con – Trung tâm Tiêm chủng Vắc xin Quảng Ninh có địa chỉ ở: Số 348 đường Quang

Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên: Nghiên cứu khoa học về vệ sinh, dịch tễ, phòng chống dịch bệnh 7

Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên: Nghiên cứu khoa học về vệ sinh, dịch tễ, phòng chống dịch bệnh

Nội DungLãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng NinhCác Phòng chức năngCác Khoa chuyên mônVị trí, chức năngNhiệm vụ và quyền hạnThông tin liên hệ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh Mẹ&Con – Với nhiệm vụ và chức năng chính là nghiên cứu khoa học về vệ sinh, dịch

Khai trương Trung tâm Tiêm chủng Vắc xin và Tư vấn Dinh dưỡng Thái Bình, không cần đi xa xôi để tiêm cho bé nữa 8

Khai trương Trung tâm Tiêm chủng Vắc xin và Tư vấn Dinh dưỡng Thái Bình, không cần đi xa xôi để tiêm cho bé nữa

Nội DungLãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng NinhCác Phòng chức năngCác Khoa chuyên mônVị trí, chức năngNhiệm vụ và quyền hạnThông tin liên hệ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh Mẹ&Con – Sáng 14/10/2019 Khai trương Trung tâm tiêm chủng và tư vấn dinh dưỡng Thái Bình. Dưới