Bài viết liên quan

Các phương pháp học tập hiệu quả - Phần 1 8

Các phương pháp học tập hiệu quả – Phần 1

Có những người học hành rất nhẹ nhàng và thoải mái, số khác thì chật vật và có nguy cơ không theo kịp chuyện học của mình. Cha mẹ và giáo viên luôn muốn giúp cho con em mình học tập thật tốt, nhưng lại có quá ít thông tin hướng dẫn cho họ biết nên làm gì và làm thế nào. Điều này dễ dẫn đến tình trạng nhiều học sinh thực hiện những phương pháp học tập không phù hợp và thiếu hiệu quả. Vậy đâu là những kĩ thuật học tập tốt nhất?