Bài viết liên quan

hút thuốc lá thụ động

Hút thuốc lá thụ động, khi tác hại không đến từ thói quen xấu của bản thân

Mẹ và Con - Không có bất kỳ mức độ an toàn nào khi bạn tiếp xúc với khói thuốc lá. Ngay cả khi bạn chỉ tiếp xúc với khói thuốc trong thời gian ngắn cũng đã gây hại cho sức khỏe cho sức khỏe. Đôi lúc các bạn không hút thuốc vẫn ảnh hưởng sức khỏe bởi khói thuốc lá. Vì hàng ngày chúng ta vẫn hút thuốc lá thụ động mà ít ai quan tâm đến.