Bài viết liên quan

Chăm sóc và nuôi dưỡng bé trai - chương trình truyền hình làm mẹ 6

Chăm sóc và nuôi dưỡng bé trai – chương trình truyền hình làm mẹ

Ngay từ khi sinh ra, bé trai và bé gái đã có những điểm khác biệt nhất định. Vì vậy, trong quá trình chăm sóc và giáo dục con các bậc phụ huynh sẽ nhận thấy sự phát triển về thể chất, tính cách của một bé trai khác hoàn toàn so với bé gái. Chăm sóc bé trai có dễ dàng hơn so với chăm sóc bé gái? Trong quá trình phát triển, bé trai sẽ có những ưu, khuyết điểm gì?