Bài viết liên quan

Bí quyết giúp mẹ bầu giỏi việc nước, đảm việc bầu 4

Bí quyết giúp mẹ bầu giỏi việc nước, đảm việc bầu

Không phải ai đến giai đoạn bầu bí cũng phải xin nghỉ làm, giảm việc, chuyển công tác để ở nhà… chồng nuôi. Vào một năm tình hình kinh tế tương đối khó khăn như năm qua, việc duy trì ổn định được một chỗ làm tốt lại càng quan trọng lắm. Làm thế nào để bạn vẫn trọn vẹn được thiên chức làm mẹ, đồng thời vẫn chu toàn công việc, chia sẻ được những khó khăn kinh tế cùng chồng? Bí quyết giảm đau lưng cho bầu công sở Thịt bò – món dinh dưỡng cho bầu Thay đổi của “bầu” trong 3 tháng cuối thai kỳ