Bài viết liên quan

3 chìa khóa của một gia đình hạnh phúc: thiện lương, cần kiệm và hòa thuận 1

3 chìa khóa của một gia đình hạnh phúc: thiện lương, cần kiệm và hòa thuận

Mẹ và Con - Gia phong là thói nhà, tập quán và giáo dục trong gia tộc, nề nếp riêng của một gia đình. Cốt lõi của gia phong luôn hướng tới tinh thần chuộng gốc nguồn, khuyến khích lòng hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, thờ kính tổ tiên, coi trọng gia đình, thủy chung tình nghĩa, anh em hiếu thuận trong ứng xử, việc học tập lấy tâm, trí, năng làm gốc.