Bài viết liên quan

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - CuBa Đồng Hới - Bệnh viện công đầu tiên thuê chuyên gia nước ngoài làm việc lâu dài 4

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – CuBa Đồng Hới – Bệnh viện công đầu tiên thuê chuyên gia nước ngoài làm việc lâu dài

Mẹ&Con – Đến thời điểm này, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) là bệnh viện công đầu tiên trên cả nước triển khai mô hình này. Bước đầu, mô hình đã đem lại những tín hiệu tích cực. Theo đó, thay vì mời các chuyên gia nước ngoài đến