Bài viết liên quan

Chăm sóc cho xương trẻ chắc khỏe 8

Chăm sóc cho xương trẻ chắc khỏe

Mẹ&Con – Con phát triển từng ngày. Cái quần tây mới mua hồi Tết thôi, giờ con mặc mẹ đã phải thả lai quần xuống. Nhưng nhìn con lớn, mẹ không chỉ phải bận tâm đến chuyện áo quần đâu. Có một việc khác quan trọng hơn, đó chính là hệ xương của con. Xương cần sự “chăm sóc” đúng cách, nhất là trong giai đoạn này, để có thể phát triển hoàn thiện.