Mỉm cười và động viên khi chồng có áp lực công việc