Bài viết liên quan

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - Trung tâm Dịch vụ Y tế dự phòng: Nơi an toàn đáng tin cậy của mọi nhà 13

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương – Trung tâm Dịch vụ Y tế dự phòng: Nơi an toàn đáng tin cậy của mọi nhà

Mẹ&Con – Đối tượng phục vụ của Trung tâm: Là toàn thể người dân, với mọi thành phần giới tính, dân tộc,lứa tuổi, trên mọi vùng miền của đất nước, công dân người nước ngoài, đại diện của các tổ chức nước ngoài, kiều bào Việt Nam có nhu cầu được chăm sóc sức khỏe