Bài viết liên quan

Làm gì khi "đang yên đang lành tự nhiên Tết đến"? 4

Làm gì khi “đang yên đang lành tự nhiên Tết đến”?

Mẹ và Con - Trải qua một năm dịch bệnh nặng nề, nhiều người rất mong tới Tết để tụ họp với gia đình. Tuy nhiên, theo cùng tâm trạng vui tươi đó là những áp lực và trách nhiệm nặng nề. Có thể vì ta phải chuẩn bị nhiều thứ, trong khi ngân sách mỗi người lại có hạn. Chính điều này đã vô tình hình thành một nỗi niềm chung - sợ Tết.