Mẹ và Con - Nội dung chương trình từ lớp 6 đến 12 được tích hợp, tinh giản để phù hợp với việc dạy học trong bối cảnh Covid-19 phức tạp.

Ngày 16/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, THPT năm học 2021-2022. Nguyên tắc là giữ lại yêu cầu tối thiểu cần đạt với mỗi môn/lớp học, không bắt buộc học sinh thực hiện nội dung học tập nâng cao, trùng lặp giữa các môn hay đã quá cũ so với kiến thức khoa học hiện đại.

Một số nội dung được tích hợp theo chủ đề để tiết kiệm thời gian, nhưng vẫn đảm bảo tính logic, phù hợp dạy học trực tuyến và trên truyền hình.

Với lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông mới (năm 2018), nhà trường sẽ tổ chức dạy học nội dung thuận lợi cho học sinh khai thác, sử dụng sách giáo khoa và học liệu dạy học trực tuyến. Với những phần yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm, nhà trường tổ chức lựa chọn, sử dụng học liệu dạy học trực tuyến để dạy hoặc hướng dẫn học sinh tự thực hiện ở nhà.

Đối với lớp 7 đến 12, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn dạy học theo mức độ cần đạt của chương trình năm 2006 và điều chỉnh nội dung các môn, nêu rõ những phần giáo viên cần làm, học sinh tự học, tự đọc, tự thực hiện.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ, các trường xây dựng kế hoạch giáo dục linh hoạt để ứng phó với Covid-19 tại địa phương. Bộ cũng yêu cầu nhà trường không được kiểm tra, đánh giá định kỳ nội dung hướng dẫn học sinh tự đọc, tự học, tự làm, tự thực hiện, không yêu cầu; nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm.

Dưới đây là hướng dẫn cụ thể ở từng môn, khối lớp:

Tinh giản chương trình THCS và THPT năm học 2021-2022 16

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn điều chỉnh chương trình cấp tiểu học để ứng phó với dịch bệnh.

Năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo từng điều chỉnh chương trình phổ thông để phù hợp với việc dạy học trực tuyến trong điều kiện có dịch, giúp các trường có thể hoàn thành năm học. Số tuần thực học đã được giảm từ 37 xuống còn 35. Hướng dẫn Bộ mới công bố sẽ thay thế cho hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS và THPT do Bộ ban hành hồi tháng 8/2020.

Theo VnExpress

Rate this post
Tags:
Bạn có thấy bài viết này hữu ích:
Rate this post

Bài viết liên quan