Mẹ và Con - Khi TP.HCM thực hiện chỉ thị 16 tăng cường, trong đó có việc hạn chế đi lại từ 18h đến 6h hôm sau, người dân sẽ di chuyển trong thành phố ra sao nếu có việc bắt buộc phải di chuyển?

Người dân TP.HCM đi trong thành phố ra sao với chỉ thị 16 tăng cường? 13

Theo Tuổi Trẻ

Tags:
Bạn có thấy bài viết này hữu ích:

Bài viết liên quan